Trainingtools

ArtEZ werkt op dit moment aan een set van online trainingtools, toegesneden op deze cursus.

Online tools:

A. Tools voorbereidend jaar: klik hier

B. Tools propedeuse:

C. Vragen en antwoorden

Bezoek deze site regelmatig!