Hoofdstuk 5: de late 17e eeuwse barok, opera in Engeland en Duitsland
5.2 De Masque en opera in Engeland

5.2.1 De Masque in Engeland
In het 17e eeuwse Engeland, was de masque een muzikaal-theatraal genre, vergelijkbaar met de Franse hofballetten, bedoeld voor de entertainment van de aristocratie:

  1. thematiek masque: mythologische en allegorische motieven
  2. muzikaal: masque bestaat uit gesproken woord, dansen, gezangen en instrumentale tussenspelen.
Henry Lawes (1596 –1662) en Henry Purcell (1659-1695) hebben Masques gecomponeerd.

5.2.2 De opera in Engeland
De Engelse opera begon in de tweede helft van de 17e eeuw gedurende de Commonwealth (1649-1660), een periode van revolutie en puriteins bewind, dat een beperking van het muziekleven inhield, onder meer door zedelijke en godsdienstige bezwaren van de puriteinen t.o.v. muziek. Toneelstukken waren verboden gedurende deze periode en pas later na de Restoration door Charles II (ambtstermijn 1660-1685) weer toegestaan. Echter, voor toneelstukken op muziek –concerts genaamd- gold dat verbod niet: gedurende de Commonwealth en de Restoration kon de opera zich toch ontplooien. Na de dood van Purcell wordt de Engelse opera geheel verdrongen door de Italiaanse, vooral tijdens het optreden van Händel als componist van Italiaanse opera’s.

5.2.2.1 Henry Purcell
Purcell (1659-1695) was organist van de Westminster Abbey in London en componist van onder meer masques, toneelmuziek, opera, anthems en kamermuziek.

5.2.2.1.1 Dido and Aeneas
Zijn belangrijkste werk is wellicht de opera Dido and Aeneas (libretto van Nahum Tate op de Aeneas van Vergilius). Kenmerken van deze opera zijn:

  • Ouverture: Franse ouverture (Adagio-Allegro) – tweedelig; met weglating van de herhaling van het eerste deel
  • Recitatieven
  • Aria’s, soms met een basso ostinato (de zwanenzang van Dido: When I am laid in earth met als gedeeltelijk chromatische baslijn)
  • Solo met koor en duet met koor
  • Koren: homofoon en voorzien van dansritmen
  • Dansen
  • Instrumentatie: strijkers en continuo
Luisteropdracht Purcell Dido en Aeneas

Partituur:Ouverture: klik hier
Audio:www.naxosmusiclibrary.com, CD code: SMCD5147, track 1
 
Partituur:Akte 3: Thy hand, Belinda; darkness shades me: klik hier
Audio:www.naxosmusiclibrary.com, CD code: SMCD5147, track 37
 
Partituur:Akte 3: When I am laid in earth: klik hier
Audio:www.naxosmusiclibrary.com, CD code: SMCD5147, track 38
 
Partituur:Akte 3: With drooping wings ye cupids come: klik hier
Audio:www.naxosmusiclibrary.com, CD code: SMCD5147, track 39

vorige | volgende