Hoofdstuk 1: Muziek in het Oude Griekenland en in de vroeg-christelijke kerk
1.6 Hymnen
Naast het Gregoriaans vinden we in de oudheid de hymnen. Hymnen zijn lofzangen met een metrische tekst (= geschreven in een versmaat, veelal een iambische dimeter: kort-lang, kort-lang) en met een eenvoudige syllabische melodie. In tegenstelling tot het Gregoriaans hebben de hymnen een strofe-vorm (=coupletvorm). Hieronder de eerste strofe van de hymne ‘Aeterne rerum conditor’.

hymne (44K)

vorige | volgende