Hoofdstuk 3: Het ontstaan van polyfonie in de muziek van de 13e eeuw
3.5 Organumcomponist Perotinus
Onze Engelse student Anonymous IV meldt dat Perotinus betere clausulae of puncti maakte maakte, want hij was een betere componist van stukken in discant-stijl (die wel conductus worden genoemd) dan Leoninus. Wat een clausula is, wordt hierna wel duidelijk.

Perotinus (ca. 1180–ca. 1238) maakte een nieuwe, uitgebreide versie van Leoninus’ Magnus liber organi en voegde er eigen composities aan toe. Twee innovaties vallen waar te nemen:

  1. hij schreef 3- en 4-stemmige organa, waaronder het bekende Sederunt principes
  2. discantstijl wordt belangrijker, waardoor een grotere ritmische duidelijkheid ontstaat

Luisteropdracht

Partituur:klik hier, Sederunt principes, Perotinus
Audio:www.naxosmusiclibrary.com, CD code: 8.557340, track 31 (Sederunt principes, Perotinus)

vorige | volgende