Hoofdstuk 3: Het ontstaan van polyfonie in de muziek van de 13e eeuw
3.8 Vormen
Naast organum, conductus (homofone stukken op religieuze of wereldlijke tekst), motet treffen we ook nog aan:
 1. Cantilena: monofoon of polyfoon wereldlijk lied
 2. Rota: synoniem voor canon
 3. Rondellus: 3-stemmige canon, waarbij de stemmen elkaars melodieŽn volgens een plan hergebruiken:

  triplum:a b c
  duplumc a b
  tenorb c a

  rondellus (41K)

Ten slotte moeten we nog de hocquetus-techniek noemen die we in deze tijd aantreffen in wereldlijke conducti en motetten: een melodie is hierbij resultante van twee door rusten onderbroken melodielijnen. Een soort complementaire melodie dus. Een hoog tempo was belangrijk. Voorbeeld:

hocquetus (3K)

vorige | volgende